VD har ordet - Stark utveckling och tillväxt, dags att summera 2020 och lyfta blicken mot 2021 och framåt!


Ett år går fort, även detta 2020, vi har alla upplevt ett speciellt år till stor del präglat av Covid-19 vilket naturligtvis har påverkat och påverkar oss alla både privat och i arbetslivet. Till trots för pandemi så har vi som bolag lyckats bra med våra mål och vår verksamhet och vi kan stolta summera 2020 till att vara ett år där vi åter skapat stabilitet och samtidigt tillsett att 2021 och framåt ser positivt ut.

Glädjande konstaterar jag, att vi till trots för pågående pandemi fortsatt har låga sjukskrivningstal i jämförelse med vår och andra branscher, vilket jag bl.a ser som en kvittens på att vi trivs på vårt jobb och vill bidra. Konstaterar också att vårt höga fokus runt säkerhet och arbetsmiljö resulterat i princip inga allvarliga olyckor, vi har naturligtvis tillbud och olyckor med sjukskrivning som följd, men summerat året i relativt låg omfattning. Arbetsmiljö och säkerhet är och kommer alltid vara överst på agendan.

Vi har under året som gått levererat projekt och arbetat med pågående projekt tillsammans med flera nöjda kunder, vi har tecknat nya kontrakt som startat under året eller kommer att starta under 2021 och framåt, vi har projekt som löper ända fram till 2027! Vi står inför en stark utveckling av vår svenska verksamhet i Consto, nu och i kommande år.

Summerat för året 2020 så visar det på en kraftig tillväxt mot 2019 och hamnar på en omsättning på ca 1.250 mkr med ett resultat på ca 2%, vilket visar på en stark positiv utveckling och stabilisering av vår svenska verksamhet. Vi har under året tecknat flertalet nya intressanta projekt med produktionsstarter under 2020 och framåt, vår orderstock är per den 1 januari -21 på ca 4.500 mkr. Till detta så har vi också ett flertal ytterligare projekt som vi bearbetar i tidigt skede med starka förhoppningar om kontrakt och genomförande med start i 2021 och framåt.

Under året har vi etablerat oss med lokalkontor i Västerås och Södertälje vilket är naturligt utifrån den starka utveckling som vi har haft relaterat nya tecknade och kommande projekt i denna geografi, nu är vi strategiskt bra placerade i huvudorter i hela vårt nuvarande verksamhetsområde i Mellansverige. I januari -21 startar vi ett projekt tillsammans med Magnolia i Hovås utanför Göteborg och kommer under 2021 att stärka vår närvaro i denna geografi genom ett lokalkontor med adress ”Göteborg”, med fortsatta planer på att vi skall öka vår närvaro även i Västsverige under -21 och framöver.

Under året så har vi utökat med mer än 20 nya medarbetare på tjänstemannasidan för att utveckla bolaget och vara förberedda för nya kommande projekt. På hantverkarsidan så har vi per nu tyvärr inte samma utveckling, snarare i motsatt riktning, dvs. vi har blivit något mindre medarbetare till antal, vilket har sin förklaring i att vi under 2020 haft en relativt låg produktionstakt mot vad vi förväntas uppnå i 2021 och framåt. Produktionstakten och behovet av duktiga engagerade medarbetare ökar tydligt 2021 och med all sannolikhet kommer vi att passera 2 miljarder i upparbetning för vår verksamhet under året 2021.

Vi har stark tilltro till fortsatt utveckling av vårt bolag, en utveckling som vi endast kan uppnå tillsammans, vi alla medarbetare på Consto, och dessutom för att möta efterfrågan så behöver vi ytterligare engagerade och kompetenta medarbetare till vår verksamhet, nu och framöver.

Senaste tillskottet på projektlistan är Vedbo i Västerås, där vi tillsammans med vår beställare I am home kommer att bygga bostäder till ett värde av ca 230 mkr, planeringen är i full gång och vi förväntar oss produktionsstart i Q2 -21, sluttagare är Rikshem.

Vi summerar ett bra 2020 och ser fram emot 2021, vi har potential att utveckla oss ytterligare både som bolag och medarbetare, vi har en positiv och spännande resa framför oss.

Christer Lund
VD Consto Sverige