Willys

Livsmedelsbutik på Bryggudden i Karlstad. Största delen kommer att byggas i Löfbergs tidigare lagerlokaler. Byggnaden kommer rivas ner till stommen samt byggas ihop med en ny huskropp. 

Nya delen byggs av prefabricerad betong och fasaden blir av tegel.

Projekt: Ombyggnation/Nybyggnation
Ort: Karlstad
Omfattning: Ca 3000 m2
Beställare: Löfbergs Fastigheter AB
Byggtid: Okt 2018 - Mars 2020
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Martin Andersson Frohm
Entreprenadingenjör: Terese Ericsson
Platschef: Jonas Algotsson

Tillbaka