Tullholmsågen

Projekt: Nyproduktion bostäder
Ort: Karlstad
Omfattning: Tullholmsågen kvarter 7 omfattar tre bostadshus om 217 lägenheter, lokaler samt ett nedgrävt parkeringsgarage med 76 platser. Även kvarter 4 kommer att få ett nedgrävt garage med 76 platser, 222 lägenheter fördelat på tre bostadshus. Det tredje kvarteret omfattar sex bostadshus om 458 lägenheter, lokaler samt ett nedgrävt parkeringsgarage med 204 platser.
Beställare: Magnolia Bostad AB
Byggtid: September 2020- December 2025
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Martin Andersson Frohm
Entreprenadingenjör: Terese Ericsson
Platschef: Stina Zetterlind

Tillbaka