Stadskajen Västerås

Stadskajen

Nyproduktion av fem stycken flerbostadshus varav ett hus kommer byggas med trästomme,övriga med betongstomme. Fasader och tak för samtliga hus kommer vara i trämaterial.Fastigheterna kommer vara belägna nära vattnet.

Projekt: Nyproduktion lägenheter
Ort: Västerås
Omfattning: 5 hus med 99 stycken lägenheter.
Beställare: Slättö förvaltning
Byggtid: Januari 2017 - 31/5 2018
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Simon Svensson
Entreprenadingenjör: Stina Jordell
Platschef: Christer Hansen

Tillbaka