Sportflygaren

Beställaren avser att på totalentreprenad låta uppföra 180 fullt färdiga lägenheter med komplemensutrymmen, 2 lokaler och garage fördelade i 5 huskroppar. Projektet är beläget Södra Ladugårdsängen i Örebro kommun inom Kv. Autogyron 1.

Projekt: Nyproduktion
Ort: Örebro
Omfattning: 180 lägenheter och 2 lokaler fördelade på 5 huskroppar
Beställare: Magnolia Produktion AB
Byggtid: 29 månader
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Martin Andersson Frohm
Entreprenadingenjör: Isac Edin
Platschef: Petar Gadji

Tillbaka