Skonerskeppet

Skonertskeppet 5 P-Hus

Nybyggnation parkeringsgarage på Bryggudden, totalt ca 650 p-platser, fördelat på 6 våningar. 

Projekt: Nybyggnation parkeringsgarage
Ort: Karlstad
Omfattning: 22000 m2
Beställare: Löfbergs Fastigheter
Byggtid: Jan 17-Dec 17
Entreprenadform: Partnering
Arbetschef: Lars Vikström
Entreprenadingenjör: Viktoria Sundlén
Platschef: Per-Henrik Almén

Tillbaka