Schenker

I Almnäs industriområde i Södertälje har Consto fått i uppdrag att bygga en logistikanläggning för Schenker AB. Projektet utförs som totalentreprenad och kontraktet ligger på ca 270 MSEK. Projektet omfattar mark-, bygg- och installationsarbeten för terminalområde, terminalbyggnad och kontorslokaler. Total BTA på 17 500 m2 och behandlad tomtmark är ca 89 500 m 2 (inklusive byggnadsområdet).

Projekt: Nyproduktion, logistikanläggning
Ort: Södertälje
Omfattning: 270 miljoner
Beställare: Schenker Property Sweden AB
Byggtid: Mars 2020.December 2021
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Tobias Kvarth
Entreprenadingenjör: Bernt Lidén/Christian Leepel
Platschef: Torbjörn Landgren

Tillbaka