Sågklingan

Projekt: Nyproduktion
Ort: Västerås
Omfattning: 108 lägenheter fördelat på 2 huskroppar, 2 lokaler, underliggande garage på 1300 m2
Beställare: Lansa Fastigheter
Byggtid: Sep 2020-Feb 2022
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Tord Johansson
Entreprenadingenjör: Helene Johansson/Joel Andreasson
Platschef: Viktor Nyqvist

Tillbaka