Rögrindsvägen

Projekt: Nybyggnation
Ort: Karlstad
Omfattning: En totalentreprenad på nybyggnation av 138 st hyreslägenheter fördelat på två huskroppar med tillhörande två stycken komplementhus. Projektet är beläget centralt i Skoghall centrum med fastighetsbeteckning Mörmon 5:73
Beställare: Boet Bostad
Byggtid: 2022-2024
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Martin Frohm
Entreprenadingenjör: Mustafa Khafaji
Platschef: Eddie Proper

Tillbaka