Nya Hovås

Projektet ligger i en ny stadsdel som heter Nya Hovås och det började att byggas där för cirka 8 år sedan.

Vårt projket är på 184 lägenheter som är fördelat på tre huskroppar och sex trapphus med underliggande garage under i stort sett hela kvarteret. Antal våningar varierar från 3 till 6.

Projekt: Nybyggnation
Ort: Göteborg
Omfattning: 184 lägenheter fördelade på 3 huskroppar
Beställare: Magnolia Produktion
Byggtid: Jan 21-Juni 23
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Lars Vikström
Platschef: Benny Larsson

Tillbaka