Magasin 2 Karlstad

Magasin 2

Den mest karaktärskapande byggnaden i Inre Hamn är Magasin 2, som är byggt 1941. Byggnaden är utpekad som särskilt värdefull i Karlstads kulturmiljöprogram.

Projektet består av ombyggnation invändigt med detaljerade anpassningar efter hyresgästerna, vilket gör att delar av Magasin 2 nu ger rum för toppmoderna kontor, handelslokaler samt ett bryggeri.

Projektet utförs i etapper och i december 2017 är totalt 7 lokaler släppta till beställaren, varav 6 lokaler kvarstår vilka huvudsakligen kommer att fungera som kontor.

Projekt: Ombyggnation
Ort: Karlstad
Omfattning: Kontor, restauranger, bryggeri
Beställare: Löfbergs Fastigheter
Byggtid: Första inflytt 15 maj 2017
Entreprenadform: Partnering
Arbetschef: Tobias Kvarth
Entreprenadingenjör: Viktoria Sundlén
Platschef: Per-Henrik Almén

Tillbaka