Loviosenbergh sykehus

Lovisenberg Sykehus

Projekt: Nybyggnation: Psykiatriskt sjukhus med ny adm. bygg
Ort: Oslo
Omfattning: Kulvertförbindelse mellan ny byggnad och befintligt sjukhus. Ombyggnation. Installation av hiss i huvudbyggnad.
Byggtid: Februari 2015 - Juli 2018

Tillbaka