Kärrhöken

Projekt: Nybyggnation
Ort: Örebro
Omfattning: Boet Bostad avser att på totalentreprenad uppföra 120 st fullt färdiga hyreslägenheter fördelat på 3 st huskroppar med komplementbyggnader. Projektet är beläget i Norra Ormesta i Örebro kommun, inom fastigheten Kärrhöken 1.
Beställare: Boet Bostad
Byggtid: 2020-2022
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Martin Frohm
Entreprenadingenjör: Isac Edin
Platschef: Fredrik Jönsson

Tillbaka