Karlstad CCC

Projekt: Tillbyggnad/ombyggnad
Ort: Karlstad
Omfattning: Tillbyggnad på ca 530 m2
Beställare: Storebrand
Byggtid: september 2018 - oktober 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Tobias Kvarth
Platschef: Mattias Trandem

Tillbaka