Handelspark Charlottenberg, Byggbolaget i Värmland

Handelspark Charlottenberg

Projekt: Nybyggnation handelspark. Etapp 1
Ort: Charlottenberg
Omfattning: Ca 20 000 m2 butiksyta nyproduktion
Beställare: Charlottenbergs Handelspark AB
Byggtid: okt 2012 - hösten 2013
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Jonas Jönsson
Platschef: Jan Eriksson

Tillbaka