Grand Gävle

Grand Hotells Gävle

Hotellet kommer ligga i den fastighet som förr inhyste anrika Grand Hotel. Efter 70 år av annan verksamhet i fastigheten skall det nu åter bli hotell. Målet är att återställa den anrika byggnaden till sin ursprung

Projekt: Ombyggnad hotell
Ort: Gävle
Omfattning: Ombyggnad till 124 hotellrum (varav 2 sviter), terassrestaurang och konferensrum med kapacitet ca 130 personer.
Beställare: Elite Hotels
Byggtid: 201201-201302
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Lasse Vikström
Platschef: Petar Gadji

Tillbaka