GDL

Projekt: Industrihall
Ort: Karlstad
Omfattning: 4 000 kvadratmeter
Beställare: GDL transport AB
Byggtid: Nov 2018 - Sep 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Tobias Kvarth
Platschef: Stefan Levander Axelsson

Tillbaka