Fasadritning Fullerö

Fullerö

Fastigheterna Fullerö 21:73 och Fullerö 21:80 är belägna i Fullerö Hage, ett nytt bostadsområde som är planerat att växa fram strax sydväst om Storvreta. Området avgränsas i norr av en framtida v

Projekt: Nyproduktion bostäder
Ort: Storvreta
Omfattning: 3 flerbostadshus med totalt 189 lägenheter.
Beställare: SPG
Byggtid: 20161101-20190128
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Thomas Hultman
Entreprenadingenjör: Thomas Hultman
Platschef: Benny Larsson

Tillbaka