Flexit AB

Flexit

Projekt: Nybyggnation av industrifastighet
Ort: Töcksfors
Omfattning: Nybyggnad industrilokal ca 8000 m2
Beställare: Flexit AB
Byggtid: 201103-201201
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Jonas Jönsson
Platschef: Ingmar Lindgren

Tillbaka