Eternellen 5

Nyproduktion av ett gruppboende med 5 stycken LSS-lägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen. Huset är i två våningar, 230 kvm per plan. Platta på mark, stålstomme, utfackningsväggar i trä, mellanbjälklag i HD/F. Utomhus blir det en altan, parkeringsplatser och finplanering av tomten. 

Projekt: Nyproduktion bostäder
Ort: Sollentuna
Omfattning: Hus i två våningar, 230 kvm per plan
Beställare: Norlandia koncernen
Byggtid: December 2018 - September 2019
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Arbetschef: Fredrik Essehag
Entreprenadingenjör: Abdelhak Elhaiji
Platschef: Christer Svensson

Tillbaka