Elite Plaza Hotel

Elite Plaza Hotel Malmö

Projekt: Ombyggnad av kontor till Hotell med 116 rum
Ort: Malmö
Omfattning: ca 6000 m2
Beställare: SEB Trygg Liv
Byggtid: 2009/2010
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Lasse Vikström
Platschef: Petar Gadji

Tillbaka