3 D Docklands

Docklands

Nybyggnation av 47 bostadsrätter i två huskroppar innehållande 6 plan med ett gemensamt garage under huskropparna.

Fastigheten erbjuder faciliteter som relaxavdelning med bastu, övernattningslägenheter och generösa uteplatser.

Husen uppförs med prefabricerad betongstomme och bekläs med tegelfasad varierat med diskreta fasadskivor

Projekt: Nyproduktion lägenheter
Ort: Karlstad
Omfattning: Nybyggnation av 47 st bostadsrätter
Beställare: Uddprojektet Sex AB
Byggtid: Oktober 2016 - våren 2018
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Tobias Kvarth
Platschef: Per-Henrik Almén

Tillbaka