Byggbolaget i Värmland, kontor

Byggbolagets Kontor

Projekt: Ombyggnad av befintlig byggnad till kontor
Ort: Karlstad
Omfattning: 460 m2
Beställare: Byggbolaget i Värmland AB
Byggtid: September 2012 - Mars 2013
Entreprenadform: Egen byggnad
Arbetschef: Jonas Jönsson
Platschef: Bernt Lidén

Tillbaka