Bryggudden

Bryggudden

Projekt: Nybyggnad av höghus i 21 plan
Ort: Karlstad
Omfattning: 62 st lägenheter
Beställare: Uddprojekt AB
Byggtid: höst 2011-våren 2013
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Lars Vikström
Platschef: Mattias Trandem

Tillbaka