Brf Sundsta Torg

Projekt: Nybyggnation
Ort: Karlstad
Omfattning: Brf Sundsta Torg innefattar 136 bostadsrätter fördelade på tre huskroppar, garage under mark, övernattningslägenhet, gemensamhetslokal, samt fyra stycken kommersiella lokaler på markplan.
Beställare: Prepart och Karlstadhus
Byggtid: 2021-2023/24
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arbetschef: Tobias Kvarth
Entreprenadingenjör: Jonas Fermhede
Platschef: Magnus Berndtson

Tillbaka