Organisationen inom Consto AB

Organisationen inom CONSTO AB bygger på fungerande rutiner och ett genomtänkt samspel mellan affärsområdeschefer, arbetschefer, entreprenadingenjörer, platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare. Hög kompetens i våra stabsfunktioner garanterar hög effektivitet och starkt understöd för det löpande arbetet.