Offensiv byggare på den svenska marknaden

CONSTO är en offensiv byggkoncern med starka förgreningar i både Sverige och Norge. Norska moderbolaget CONSTO AS inledde sin verksamhet i Tromsö 2006 och har därefter utvecklats till en betydande aktör i Norge. Koncernen är sedan 2016 verksam i Sverige.

Sedan 2017 samlas koncernens svenska verksamhet under CONSTO AB. Vårt säte och huvudkontor finns i Karlstad men vi har också avdelningskontor i Stockholm och Örebro. 

Vi är ett starkt och flexibelt alternativ till de stora rikstäckande byggkoncernerna och erbjuder alla typer av byggnation, från omfattande, komplexa totalentreprenader till mindre byggprojekt.

Consto byggare

Vi bygger det våra kunder vill ha

Med stark ägare, kunniga medarbetare och gedigen erfarenhet i ryggen har vi utvecklat en verksamhet som klarar att bygga det mesta.

Vi bygger bostäder av alla storlekar men också kontor, handelscentran, hotell, industrifastigheter, sjukhus, skolor och arenor för idrott och andra events. Vi har också flexibiliteten att ta oss an mindre byggobjekt vid tillfällen då våra kunder har sådana behov.

Vår kundbas är bred

Våra kunder finns bland privata beställare som bostads-/fastighetsbolag, handelsföretag och industri. Vi är också en välrenommerad aktör hos kommuner, landsting och andra offentliga beställare.

Vår marknad växer. Från en stark bas i Värmland och övriga mellansverige, utvecklas successivt vårt geografiska upptagningsområde till att omfatta stora delar av Sverige.  

Samverkan genom partnering

För att optimera resultatet av vårt arbete tillämpas ofta partnering i relationen med kund.

Våra beställare deltar aktivt i hela processen liksom arkitekter, konsulter, entreprenörer och andra nyckelaktörer. I ett nära och förtroendefullt samarbete nyttjas vars och ens specialistkunskaper genom hela byggprocessen.