Vi hälsar vår nya medarbetare välkommen till oss!

- Jag trivs bäst när teamet jobbar tillsammans där alla utmanas, utvecklas och bidrar till resultatet. I min roll som arbetschef kommer jag att verka för att utveckla bolaget i Stockholm med fokus på strategi/kund, resultat i projekt, verksamhetsstöd samt nöjda medarbetare. Det ska bli spännande och roligt att jobba på Consto Öst och jag ser fram emot att få träffa alla kollegor inom Consto-gruppen. Fredrik började som arbetschef på Consto Öst vid månadsskiftet aug/sep.

Vi hälsar Fredrik varmt välkommen till oss!