Vårt första projekt certifierat i Miljöbyggnad silver

Genom nogrann kontroll av husen med sexton olika indikationer för energianvändning, innemiljö och material säkerhetställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och även bra för miljön. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader oavsertt storlek, och har tre olika betyg, Guld, Silver och Brons.

I slutet av maj blev KV Purjolöken i Örebro tilldelats ett silver!