Välkommen till oss Annette

Annette, som är vår nya HR chef,  fyller 41 år och bor i Stockholm tillsammans med sin man och fyra barn, 9-2 år gamla. Hon har sitt ursprung i nordligaste Nordnorge samt Österbotten, Finland.

- Jag ser fram emot att få vara en del av Constos resa och tillväxt i Öst. Jag ser även fram emot att lära känna olika delar av bolaget och dess personal i Sverige och Norge, samt att vara med att forma en framtid tillsammans, där vi alla trivs och levererar till bästa resultat. För att detta ska ske är det viktigt att samtliga medarbetare får möjlighet att prestera och uppfylla sina egna men samtidigt Constos målsättningar. Om vi som medarbetare utvecklas och stimuleras i vår vardag kommer det att märkas hos kunder, i våra projekt och resultat. Därför är det viktigt att vi följer med i marknadsutvecklingen samt har en lyhörd organisation.

Vi hälsar Annette varmt välkommen till CONSTO-FAMILJEN!