Torghusen i Uppsala

Projektet innefattar 5 huskroppar fördelat på 3 trapphus med sammanlagt 48 lägenheter, samt 3 kommersiella lokaler. Vi kommer in i slutet av områdets andra etapp, den första etappen och delar av den andra är inflyttade. Området ligger i Rosendal, en ny stadsdel i Uppsalas utkanter. Beställare är Slättö och projektet beräknas stå färdigt under september 2020.