Magnolia Nynashamn

Strategiskt samarbetsavtal med Magnolia

CONSTO har skrivit ett nytt strategiskt samarbetsavtal med Stockholmsbaserade bostadsutvecklaren Magnolia Bostad. Avtalet ger Consto totalentreprenaden för Magnolias tio närmast kommande byggprojekt med en totalvolym på ca 2 000 bostäder.

Avtalet som skrevs i början av oktober ger två nöjda parter.

- Vi har flera framgångsrika projekt med Consto AB som totalentreprenör och ser där deras förmåga att att leverera bostäder med hög kvalitet. Samarbetsavtalet innebär att vi säkrar produktionskapacitet till fastställda priser på en väsentlig del av vår projektportfölj, säger Fredrik Lidjan, VD på Magnolia Bostad.

Consto AB:s VD Lasse Vikström ser likaså fram emot det fördjupade samarbetet.

- Avtalet med Magnolia Bostad innebär ett genombrott för oss som nationell aktör på byggmarknaden. Vi har lärt känna bolaget som en professionell och målinriktad byggherre. Vår uppgift blir nu att sköta det förtroendet som visas oss genom avtalet, säger Lars Vikström.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Lidjan, VD Magnolia Bostad
070-223 43 47,  fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se

Lars Vikström, VD Byggbolaget i Värmland, Consto AB
054-224 44 01