Om- och tillbyggnad av Karlstads CCC

Beställare är Storebrand och projektet beräknas stå klart under september 2019.