Nytt ramavtal med Statens Fastighetsverk

Statens Fastighetsverk äger och förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer över hela Sverige. Totalt sett förvaltar SFV 6,4 miljoner hektar mark, vilket motsvarar en sjundedel av Sveriges yta. I Karlstad förvaltar man Gamla gymnasiebyggnaden och Residenset som båda är klassade som statliga byggnadsminnen. 

Bra jobbat Henrik och övriga på byggservice som på olika sätt bidragit till detta avtal.