Nytt bostadsprojekt i Örebro

I börjad av februari startade vi upp bostadsprojektet Sportflygaren i Södra ladugårdsängen i Örebro. Här kommer Consto AB att bygga 180 lägenheter för Magnolia Bostad, fördelade på fem huskroppar och garage under marken. Det totala kontraktspriset är 195 miljoner kronor. Projektet beräknas stå färdigt till andra kvartalet 2022.