Martin Smederöd

Kevin Axelsson

Medarbetare med nya uppgifter

Två av våra medarbetare avancerar och får nya uppgifter.

Martin Smederöd har i november påbörjat en ny tjänst som eftermarknadsansvarig, vilket innebär att han nu är ansvarig för att hantera eftermarknad och garantifrågor.

Kevin Axelsson påbörjar den 27/11 sin nya tjänst som arbetsledare vid Statskajen, Västerås. Han har de senaste två åren varit byggnadsarbetare på Bryggudden, Karlstad.