Karlstad kommuns arkitekturpris

 Motiveringen för årets vinnare lyder: "De två bostadshusen som delar en upphöjd innergård har med hjälp av olika tegelsorter, murningstekniker och omsorgsfulla färg- och materialmöten åstadkommit ett gott föredöme för Karlstads bebyggelser med estetiskt och materialmässigt hög nivå".

Löfbergs Fastigheter tog även hem priset 2013, för sin byggnad Bryggudden i inre hamn, samt 2017 för Kanalstranden i samma område. Dessa två med Consto som entreprenör.