Kanalstranden

Karlstad kommuns arkitektpris

Karlstad kommun vill uppmärksamma ny god arkitektur och varje år delar stadsbyggnadsnämnden därför ut pris till väl utförd om-, till- eller nybyggnad. I år gick priset till Löfbergs fastigheter för flerbostadshusen vid Kanalstranden, som ligger i kvarteret Bryggudden. Byggnaderna är ritade av Tengboms arkitekter med Byggbolaget i Värmland som entreprenör. Arbetet har skett i sju etapper sedan 2011, varav fyra nu är färdigställda.