Kanikenäsholmen certifierade i Miljöbyggnad Silver

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för hållbara byggnader som ger bra miljöer att leva i. Nu har samtliga hus med hyresrätter på Kanikenäsholmen i Karlstad blivit certifierade.

Genom nogrann kontroll av husen med sexton olika indikationer för energianvändning, innemiljö och material säkerhetsställer Miljöbyggnad att byggnaden du vistas i är bra för dig och även bra för miljön.

Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek och har tre olika betyg, guld, silver och brons.