Constos HR-chef Christina Jarl om normer, mångfald, jämställdhet och jämlikhet i byggbranschen.

Som en av huvudsponsorerna i Trollhättan Action Week som pågick under vecka 34 fick vi bidra med att belysa ett av de viktiga ämnena normer, mångfald, jämställdhet och jämlikhet. Constos HR-chef Christina Jarl berättade om sina erfarenheter och tolkningar av ämnena.