Consto har skänkt en julgåva till Ecpat

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Varje minut utsätts barn för hot och sexuella övergrepp på och utanför nätet. Övergrepp som oftast dokumenteras och sprids vidare. Den här julen är Consto AB med och bidrar till  till att fler övergreppsbilder på barn tas ner från nätet. Så länge bilderna finns kvar - fortsätter övergreppet. Vi är stolta över att stötta ECPATS viktiga arbete för en fri värld från sexuell exploatering av barn.