Consto bygger Vård- och omsorgsboende i Laholm

Under Augustis första vecka planeras byggstarten för ett helt nytt Vård- och omsorgsboende för 60 personer i Laholm. Ordervärdet ligger på 80 miljoner och är beställt av Svenska Vårdfastigheter/KIAB Fastigheter. Boendet beräknas vara färdigställt vid årsskiftet 19/20.