Consto bygger 900 lägenheter på Coopområdet i Karlstad

Projektet är centralt beläget i Karlstad vid tullholmsviken och utgör en stor del av en planerad omvandling av KF:s tidigare llokaler och logistikanläggning. Fullt utbyggt blir detta ett ordentligt positivt tillskott med bostäder som lyfter hela stadsdelen till ett välkomnande område att bo och verka i. 

Tullholmsågen Kvarter 7 omfattar tre bostadshus om 217 lägenheter, lokaler samt ett nedgrävt parkeringsgarage med 76 platser. Preliminär byggstart i september 2020 med ett färdigställande i april 2023.  Även i Kvarter 4 kommer att få ett nedgrävt garage med 76 platser, 222 lägenheter fördelat på tre bostadshus. Preliminär byggstart är januari 2021 med ett färdigställande i december 2023. Det tredje kvarteret omfattar sex bostadshus om 458 lägenheter, lokaler samt ett nedgrävt parkeringsgarage med 204 platser. Preliminär byggstart är januari 2022 med ett färdigställande december 2025.