Consto AB i nytt samarbete med Magnolia Bostad

Med närhet till naturen kommer Consto AB, som totalentreprenör bygga 180 hyreslägenheter i den nya stadsdelen Nya Hovås i Göteborg. Projektet omfattar cirka 11 060 BTA för bostäder samt cirka 2 500 kvm BTA handel och garage. Byggnationen beräknas påbörjas under första kvartalet 2021 och inflyttning är beräknad till första kvartalet 2023.