Consto AB har fått i uppdrag att bygga en logistikanläggning för Schenker AB.

I projektet ingår bygg-, bygg- och installationsarbete för terminalområdet, terminalbyggnader på bottenvåningen och kontorslokaler. Den totala bruttoytan är på 17 500 m2 och behandlad tomtyta på virka 89 500 m2 (inklusive byggnadsområdet). Planeringen startar i februari 2020 och markarbetet förväntas starta i början av mars. Färdigställandet är inställt för december 2021.