Vi vill på alla sätt bidra till en bra miljö

Det går inte att blunda för att storskaligt byggande påverkar vår miljö. Omgivningen runt byggplatsen kan utsättas för buller, vibrationer och damm. Mera indirekt påverkan är de långsiktiga konsekvenserna av den energi vi förbrukar och eventuella effekter av skadliga ämnen i vårt byggmaterial.

I CONSTOS miljöpolicy föreskrivs en rad åtgärder som ska förhindra eller reducera oönskad miljöpåverkan. 

CONSTO är också medlem i Sweden Green Buildning Council, en ideell förening som verkar för grönt byggande i byggbranschen. Medlemskapet stärker vårt engagemang för hållbart samhällsbyggande och ger oss stöd och information kring väsentliga miljöfrågor. 

Genom samma organisation genomförs också en certifiering enligt klassificeringen Miljöbyggnad. Med Miljöbyggnad får du som beställare ett kvitto på att viktiga kvaliteter hos de byggnader vi medverkar till, uppfyller viktiga mätvärden vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Vår certifiering avser nivå silver.

Energiförbrukning

En av våra viktigaste och mest långsiktiga miljöfrågor är att begränsa energiförbrukningen vid våra byggen. Sett i det långa perspektivet står förbrukningen under själva byggtiden normalt för ca 15 % av energiåtgången under en byggnads hela livscykel. Kan vi reducera denna andel med bara någon procent är mycket vunnet.

Det är en myt att ljusrör drar mer energi när man tänder och släcker i stället för att låta det lysa. Därför släcker vi ljuset när vi lämnar vårt kontor för möten. Detsamma gäller verkstad och lager när ingen medarbetare är på plats. Gemensamma utrymmen som till exempel toaletter, konferensrum, soprum och pentry ska likaså hållas släckta när ingen nyttjar dem. Den som är sist kvar på arbetsplatsen när dagen är slut ansvarar för att se till att alla ljuskällor är släckta.

En viktig åtgärd för att minska energianvändningen under produktionen är också att använda välisolerade manskapsbodar vid våra byggen. Bodar byggda för skandinaviska förhållanden bidrar till kraftiga reduceringar av energiåtgången. 

Källsortering

Genom källsortering ska vi medverka till att merparten av oanvänt material tas tillvara och återvinns. Detta ställer krav på samtliga medarbetare, såväl på vårt kontor som på våra byggarbetsplatser.  

Inom hela vår verksamhet finns märkta sopkärl för olika avfall och särskild hantering för miljöfarligt avfall:

Kontor

  • På varje kontorsrum finns en papperskartong där allt papper som inte omfattas av sekretess eller motsvarande ska slängas.
  • Kuvert eller annat papper med klister på får inte slängas i papperskartongen. Dessa ska istället slängas i din papperskorg.
  • Batterier ska slängas i avsedd behållare som finns i kopieringsrummet.
  • Pappkartonger ska slängas i avsedd container på gården. 
  • Glas hanteras i förråd och deponeras i glasbehållare på avfallsstation
  • I papperskorgen ska ett minimum av sopor slängas. Det mesta är möjligt att källsortera

På byggarbetsplatsen

  • Miljöfarligt avfall sorteras på arbetsplatsen.
  • Avfallet omhändertas och slutsorteras av extern specialist.

Miljöriktiga produktval

Vi ska på alla sätt medverka till successiv utfasning av byggprodukter med hälsofarligt innehåll.