Lediga tjänster

Med total kvalitet i alla led ska CONSTO vara en ledande och välkänd byggaktör inom regionen. Med engagemang, skickliga medarbetare och moderna byggmetoder ska CONSTO erbjuda behovsanpassade totalåtaganden inom byggnation. Genom nytänkande, genomtänkta samarbetsformer och ständig kostnadseffektivitet ska vi vara ett självklart alternativ för professionella byggbeställare inom både privata och offentliga sektorn. Leverans ska ske till rätt pris och med rätt kvalitet inom uppsatt tidsplan.

 

 

Consto expanderar och söker kompetent personal till våra huvudorter Karlstad, Stockholm, Södertälje, Västerås, Örebro och Göteborg.

Om du är intresserad av att arbeta på Consto kommer du vara delaktig i utmanande projekt inom nyproduktion bostäder eller kommersiella fastigheter. På Consto har vi ett gott arbetsklimat, där vi har kul och bryr oss om varandra. Bolaget växer och utvecklas, därmed erbjuder vi även dig som medarbetare, utveckling både personligt och yrkesmässigt. Consto är en växande organisation som värdesätter utrymme för individuell utveckling.

 

Vid intresse kontakta någon av våra Arbetschefer inom den regionen som är intressant.