LEDIGA TJÄNSTER

Med total kvalitet i alla led ska CONSTO vara en ledande och välkänd byggaktör inom regionen. Med engagemang, skickliga medarbetare och moderna byggmetoder ska CONSTO erbjuda behovsanpassade totalåtaganden inom byggnation. Genom nytänkande, genomtänkta samarbetsformer och ständig kostnadseffektivitet ska vi vara ett självklart alternativ för professionella byggbeställare inom både privata och offentliga sektorn. Leverans ska ske till rätt pris och med rätt kvalitet inom uppsatt tidsplan.

 

För närvarande söker vi medarbetare för följande befattningar:

ENTREPRENADINGENJÖR NYPRODUKTION

Rollen som entreprenadingenjör på Consto Öst bjuder på utmanande projekt inom nyproduktion bostäder samt kommersiella lokaler. Vi är en dynamisk och växande organisation där stort utrymme för utveckling erbjuds.

 

Entreprenadingenjören ska säkerhetställa att ekonomin i projekten följer budget, göra prognoser och avstämningar löpande under byggproduktionen. Rollen innefattar ansvar för flertalet projekt samt enstaka djupdykningari enskilda projekt. Du arbetar nära och stöttar affärsomdådeschef och platschef. Vi ser helst att du är med ifrån projekteringsskedet, medverkar i upphandling samt driver projekten framåt i nära samarbete med platschef och eventuell projektingenjör. 

För denna roll behöver du ha djup kunskap och erfarenhet av ekonomistyrning samt upphandling av UE.

Du ska ha dokumenterad ledar-, planerings- och organisationsförmåga, vara lyhörd och ha beslutsamhet.

 

Vi ser helst att du

 • är högskoleingenjör likvärdig utbildning ifrån yrkeshögskola
 • tidigare varit verksam entreprenad/projektingenjör under minst 4 år
 • eller erfarenhet av projekt med omsättning över 50 miljoner
 • du har praktisk teknik-, avtals- och ekonomierfarenhet
 • arbetar obehindrat med sedvanliga windows program, tidplane- och ekonomiuppföljningsprogram

Du är en god förebild och delar vår uppförandekod inklusive värderingar.

 

Välkommen med din ansökan alternativt frågor till Annette Heikfolk, HR, 08-425 001 18 eller annette.heikfolk@constoab.se Rekrytering sker fortlöpande, så inkom gärna snarast med din ansökan.

 

PLATSCHEF NYPRODUKTION

 

Rollen som platschef på Consto Öst bjuder på utmanande projekt inom nyproduktion bostäder samt kommersiella lokaler. Vi är en dynamisk och växande organisation där stort utrymme för utveckling erbjuds.

Platschefen ska säkerhetställa att alla fastställda krav redovisade i bygghandlingar och kontrakt uppfylls under byggproduktionen. Vi ser helst att du är med ifrån projekteringsskedet, medverkar i upphandling och har en tät kontakt med beställarens byggledare samt driver arbetet framåt i nära samarbete med arbetsledare och projektingenjör.

För denna roll behöver du ha djup kunskap och erfarenhet av nyproduktion, dess lösningar och metodvals för-och nackdelar, såväl tekninskt som ekonomiskt.

Du ska ha ledar-, planerings- och organisationsförmåga, vara lyhörd, ha personkännedom och beslutsamhet. Du arbetar uteslutande i projekten med underentreprenörer.

 

Vi ser helst att du

 • är högskoleingenjör likvärdig utbildning ifrån yrkeshögskola
 • tidigare varit verksam arbetsledare, entreprenad/projektingenjör under minst 6 år
 • eller erfarenhet av projekt med omsättning över 50 miljoner
 • du har praktisk teknik-, avtals- och ekonomierfarenhet
 • arbetar obehindrat med sedvanliga Windows program, tidplane- och ekonomiuppföljningsprogram

Du är en god förebild och delar vår uppförandekod inklusive värderingar.

 

Välkommen med din ansökan alternativt frågor till Annette Heikfolk, HR, 08-425 001 18 eller annette.heikfolk@constoab.se Rekrytering sker fortlöpande, så inkom gärna snarast med din ansökan.

 

 

PLATSORGANISATION NYPRODUKTION

En platsorganisation på Consto Öst bjuder på utmanande projekt inom nyproduktion bostäder samt kommersiella lokaler. Vi är en dynamisk och växande organisation där stort utrymme för utveckling erbjuds.

Vi söker en platsorganisation bestående av Platschef, Arbetsledare, Projektingenjör plus eventuellt Planerings/projekteringsledare. Platschefen ska säkerhetställa att alla fastställda krav redovisade i bygghandlingar och kontrakt uppfylls under byggproduktionen. Vi ser helst att ni är med ifrån projekteringsskedet, medverkar i upphandling och har en tät kontakt med beställarens byggledare samt driver projektet framåt i nära samarbete.

Ni behöver ha djup kunskap och erfarenhet av nyproduktion, dess lösningar och medodvals för-och nackdelar, såväl tekniskt som ekonomiskt. 

Du som platschef ska ha dokumenterade ledar-, planerings- och organisationsförmåga, vara lyhörd, ha personkännedom och beslutsamhet.

 

Vi ser helst att platschef

 • är högskoleingenjör likvärdig utbildning ifrån yrkeshögskola
 • tidigare varit verksam arbetsledare, entreprenad/projektingenjör under minst 6 år
 • eller erfarenhet av projekt med omsättning minst 100 miljoner

Ni har tillsammans

 • praktisk teknik-, avtals- och ekonomierfarenhet
 • arbetar obehindrat med sedvanliga Windows program, tidplane- och ekonomiuppföljningsprogram

Ni är goda förebilder och delar vår uppförandekod inklusive värderingar.

 

Välkommen mmed din ansökan alternativt frågor till Annette Heikfolk, HR, 08-425 001 18 eller annette.heikfolk@constoab.se  Rekrytering sker fortlöpande, så inkom gärna snarast med din ansökan.