Lediga tjänster

Med total kvalitet i alla led ska CONSTO vara en ledande och välkänd byggaktör inom regionen. Med engagemang, skickliga medarbetare och moderna byggmetoder ska CONSTO erbjuda behovsanpassade totalåtaganden inom byggnation. Genom nytänkande, genomtänkta samarbetsformer och ständig kostnadseffektivitet ska vi vara ett självklart alternativ för professionella byggbeställare inom både privata och offentliga sektorn. Leverans ska ske till rätt pris och med rätt kvalitet inom uppsatt tidsplan.

 

Platschefer och Entreprenadingenjörer

Consto expanderar och söker kompetent personal till våra huvudorter Karlstad, Stockholm, Södertälje, Västerås, Örebro och Göteborg.

Klicka på länkarna nedan för att komma till ansökningen för de lediga jobben.

 

> Platschef till vår verksamhet i Göteborg
> Platschef till vår verksamhet i Stockholm
> Platschef till vår verksamhet i Västerås
> Platschef till vår verksamhet i Örebro
> Platschef till vår verksamhet i Södertälje
> Platschef till vår verksamhet i Karlstad
> Entreprenadingenjör/ Projekteringsledare till vår verksamhet i Karlstad
> Entreprenadingenjör till vår verksamhet i Mälardalen
> Entreprenadingenjör till vår verksamhet i Stockholm
> Entreprenadingenjör till vår verksamhet i Göteborg
> Entreprenadingenjör till vår verksamhet i Södertälje
> Entreprenadingenjör till vår verksamhet i Örebro
> Entreprenadingenjör till vår verksamhet i Karlstad