LEDIGA TJÄNSTER

Med total kvalitet i alla led ska CONSTO vara en ledande och välkänd byggaktör inom regionen. Med engagemang, skickliga medarbetare och moderna byggmetoder ska CONSTO erbjuda behovsanpassade totalåtaganden inom byggnation. Genom nytänkande, genomtänkta samarbetsformer och ständig kostnadseffektivitet ska vi vara ett självklart alternativ för professionella byggbeställare inom både privata och offentliga sektorn. Leverans ska ske till rätt pris och med rätt kvalitet inom uppsatt tidsplan.

 

 

LEDIG TJÄNST

ENTREPRENADINGENJÖR TILL PROJEKT I BRO

I rollen sin entreprenadingenjör på Consto deltar du i utmanande projekt inom nyproduktion bostäder eller kommersiella fastigheter. Consto är en dynamisk och växande organisation som värdesätter utrymme för individuell utveckling.

Entreprenadingenjören ska säkerhetställa att ekonomistyrning i projekten utförs på ett strukturerat sätt. I rollen ingår även löpande ekonomiredovisning, göra prognoser och avstämningar under byggproduktionen samt vara delaktig i inköpsprocessen. Du arbetar nära och stöttar arbetschef och platschef. Du deltar i kalkyl- och projekteringsskedet och driver projektet framåt i nära samarbete med platschef och eventuell projektingenjör.

För denna roll behöver du ha kunskap och erfarenhet av ekonomistyrning samt i upphandling av underentreprenörer och leverantörer. Du har även dokumenterad ledar-, planerings- och organisationsförmåga, är lyhörd och beslutsam.

Kvalifikationer

 • Högskoleingenjör eller likvärdig utbildning från yrkesskola
 • Min 2 års erfarenhet i rollen som entreprenad-/projektingenjör
 • Erfarenhet av projekt med omsättning över 50 miljoner 
 • Du har praktisk teknik-, avtals- och ekonomierfarenhet
 • Arbetar obehindrat med Windowsprogram samt har erfarenhet tidplaner- och ekonomiuppföljningsprogram.
 • Behärskar svenska och engelska i tal och skrift. 

Du ska förstå och efterleva Constos uppförandekod samt dela bolagets grundläggande värderingar.

Start för denna roll: Så snart som möjligt.

Skicka din ansökan, snarast till annette.heikfolk@constoab.se. Du är välkommen med frågor per telefon på 08-425 001 18, Annette Heikfolk, HR. Intervjuer sker löpande. 

 

 

LEDIG TJÄNST

ENTREPRENADINGENJÖR KARLSTAD

I rollen som entreprenadingenjör på Consto deltar du i utmanande projekt inom nyproduktion bostäder eller kommersiella fastigheter. Consto är en dynamisk och växande organisation som värdesätter utrymme för individuell utveckling.

Entreprenadingenjören ska säkerhetställa att ekonomistyrning i projekten utförs på ett strukturerat sätt. I rollen ingår även löpande ekonomiredovisning, göra prognoser och avstämningar under byggproduktionen samt vara delaktig i inköpsprocessen. Du arbetar nära och stöttar arbetschef och platschef. Du deltar i kalkyl- och projekteringsskedet och driver projektet framåt i nära samarbete platschef och eventuell projektingenjör.

För denna roll behöver du ha kunskap och erfarenhet av ekonomistyrning, samt i upphandling av underentreprenörer och leverantörer. Du har även dokumenterad ledar-, planerings- och organisationsförmåga, är lyhörd och beslutsam.

Kvalifikationer

 • högskoleingenjör alternativt utbildning ifrån yrkesskola
 • minst 1 års erfarenhet av administration/ekonomi  inom bygg
 • erfarenhet av projekt med omsättning över 50 miljoner
 • du har praktisk teknik-, avtals- och ekonomierfarenhet
 • arbetar obehindrat med Windowsprogram samt har erfarenhet tidplaner- och ekonomiuppföljningsprogram.
 • Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Du ska förstå och efterleva Constos uppförandekod samt dela bolagets grundläggande värderingar.

Start för denna roll: 2 september 2019

Skicka din ansökan, senast 21 juni till annette.heikfolk@consotab.se. Du är välkommen med frågor per telefon på 08-425 001 18, Annette Heikfolk, HR. Intervjuer sker löpande.

 

 

LEDIG TJÄNST

ENTREPRENADINGENJÖR ÖREBRO

I rollen som entreprenadingenjör på Consto deltar du i utmanande projekt inom nyproduktion bostäder eller kommersiella fastigheter. Consto är en dynamisk och växande organisation som värdesätter utrymme för individuell utveckling.

Entreprenadingenjören ska säkerhetställa att ekonomistyrning i projekten utförs på ett strukturerat sätt. I rollen ingår även löpande ekonomiredovisning, göra prognoser och avstämningar under byggproduktionen samt vara delaktig i inköpsprocessen. Du arbetar i nära och stöttar arbetschef och platschef. Du deltar i kalkyl- och projekteringsskedet och driver projektet framåt i nära samarbete med platschef och eventuell projektingenjör.

För denna roll behöver du ha kunskap och erfarenhet av ekonomistyrning samt i upphandling av underentreprenörer och leverantörer. Du har även dokumenterad ledar-, planerings- och organisationsförmåga, är lyhörd och beslutsam.

Kvalifikationer

 • högskoleingenjör eller likvärdig utbildning ifrån yrkesskola
 • Min 2 års erfarenhet i rollen som entreprenad-/projektingenjör
 • erferenhet av projekt med omsättning över 50 miljoner
 • du har praktisk teknik, avtals- och ekonomierfarenhet
 • arbetar obehindrat med Windowsprogram samt har erfarenhet av tidplaner- och ekonomiuppföljningsprogram.
 • Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Du ska förstå och efterleva Constos uppförandekod samt dela bolagets grundläggande värderingar.

Start för denna roll: 2 september 2019

Skicka din ansökan, senast 21 juni till annette.heikfolk@constoab.se Du är välkommen med frågor per telefon på 08-425 001 18, Annette Heikfolk, HR. Intervjuer sker löpande.

 

 

LEDIG TJÄNST

ENTREPRENADINGENJÖR STOCKHOLM

I rollen som entreprenadingenjör på Consto deltar du i utmanande projekt inom nyproduktion bostäder eller kommersiella fastigheter. Consto är en dynamisk och växande organisation som värdesätter utrymme för individuell utveckling.

Entreprenadingenjören ska säkerställa att ekonomistyrning i projekten utförs på ett strukturerat sätt. I rollen ingår även löpande ekonomiredovisning, göra prognoser och avstämningar under byggproduktionen samt vara delaktig i inköpsprocessen. Du arbetar nära och stöttar platschef och arbetschef. Du deltar i kalkyl- och projekteringsskedet och driver projektet framåt i nära samarbete med platschef och eventuell projektingenjör.

För denna roll behöver du ha kunskap och erfarenhet av ekonomistyrning samt i upphandling av underentreprenörer och leverantörer. Du har även dokumenterad ledar-, planerings- och organisationsförmåga, är lyhörd och beslutsam.

 

Kvalifikationer

 • Högskoleingenjör eller likvärdig utbildning ifrån yrkesskola
 • Minst 2 års erfarenhet i rollen som entreprenad-/projektingenjör
 • Erfarenhet av projekt med omsättning över 50 miljoner
 • Du har praktisk teknik-, avtals- och ekonomierfarenhet
 • arbetar obehindrat med Windowsprogram samt har erfarenhet av tidplaner- och ekonomiuppföljningsprogram
 • Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Du ska förstå och efterleva Constos uppförandekod samt dela bolagets grundläggande värderingar.

Start för denna roll: 2 september 2019

Skicka din ansökan senast den 21 juni till annette.heikfolk@constoab.se. Du är välkommen med frågor per telefon på 08-425 001 18, Annette Heikfolk, HR.

 

 

 

LEDIG TJÄNST

REDOVISNINGSEKONOM CONSTO AB

Som Redovisningsekonom hos Consto AB med koncernbolag ingår du i ett team som har till uppgift att sköta ekonomiadministration, upprätta månads- och årsbokslut samt framtagning av rapporter enligt koncernens uppsatta rapporteringsdirektiv.

Du ansvarar för rapportframtagningen enligt lednings önskade rapporter. Att de tas fram enligt överenskommen tid samt validitet.

Du är behjälplig av planering och genomförande av hela löneprocessen kring företagets anställda, både tjänstemän och kollektiv. Personaladministrativt arbete såsom administration av försäkringar, pensioner, bilförmåner, reseräkningar och avstämningar är också viktiga arbetsuppgifter. Utöver detta behöver du kunna läsa och tolka kollektivavtalens regler, Byggavtalet samt Ledarna och Unionen.

Tillsammans med övriga på redovisningsenheten arbetar du fortlöpande med utveckling och effektivisering av koncernens ekonomiadministration. Vi är ett team där vi hjälper varandra! Vid sjukdom och ledighet hos kollegor, förväntas du vara delaktig i att se till så att ekonomiadministrationens processer upprätthålls genom att vara öppen för att vara behjälplig i för tidpunkten prioriterade processer. 

Meriterande om du tidigare har jobbat med koncernredovisning och arbetat med kvalificerad redovisning gärna mot projektorienterad verksamhet. 

 

Arbetsuppgifter

 • Ansvara för avstämningar och kvalitén i redovisningen
 • Ansvara för fortlöpande redovisning, skatte och momsdeklarationer och övriga myndigheter
 • Handleda redovisningsassistenter i det dagliga arbetet
 • Ansvara för månads- och årsbokslut
 • Ansvarig för avstämningar och periodisering
 • Behjälplig i budget och prognosarbete
 • Arbeta med ständiga förbättringar och delaktig i förändringsarbetet
 • Vara ansvarig för skattefrågor och förfrågningar från skatteverket
 • Löpande svara på redovisningsfrågor från medarbetare och chefer med Revisionsbyrå som bollplank
 • Utförande av årsredovisningar och deklaration
 • Behjälplig och stöd i löneadministrationen kollektivarbetare
 • Delaktig i administrationen av tjänstemannalöner

 

Tjänstgöringsgrad: 75-100%

Placeringsort: Vid huvudkontoret i Karlstad, det finns möjlighet till att tjänsten utgår från något av våra kontor i Örebro eller Sollentuna.

Tillsättning enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag 31 Maj 2019

Kontaktpersoner:

Stefan Eriksson, Koncerncontroller, 054-224 44 17

Jan Ingman, Personalchef, 054-224 44 20

Epost: ansokan@constoab.se 

 

 

 

 LEDIG TJÄNST

PROJEKTINGENJÖR NYPRODUKTION UPPSALA

Rollen som projektingenjör i Consto Öst bjuder på utmanande arbetsuppgifter inom nyproduktion bostäder. Vi är en dynamisk och växande organisation där stort utrymme för utveckling erbjuds.

Projektingenjören ska säkerhetställa att ekonomin i projektet följer budget, göra prognoser och avstämningar löpande under byggproduktionen. Rollen innefattar ansvar för projekts löpande administration, faktura- och ÄTA-hantering samt vara delaktig i inköpsarbetet. Du arbetar nära och stöttar platschef. 

För denna roll krävs tidigare erfarenhet i byggprojekt, noggrannhet och administrativa förmågor. 

 

Vi ser helst att du

 • är högskoleingenjör eller har likvärdig utbildning från yrkesskola
 • tidigare erfarenhet i byggproduktion
 • du har praktisk teknik- ,avtals- och ekonomierfarenhet
 • arbetar obehindrat med Windowsprogram samt har en erfarenhet av tidplane- och ekonomiuppföljningsprogram

Du är en god förebild och delar vår uppförandekod inklusiver värderingar.

Start för denna roll: Så snart som möjligt

Skicka din ansökan, senast den 16 juni till annette.heikfolk@constoab.se. Du är välkommen med frågor per telefon på 08-425 001 18, Annette Heikfolk, HR.