Kvalitet handlar om att göra rätt

I vår kvalitetspolicy beskrivs tydligt vår syn kvalitet. Vi ska överlämna med noll fel vid rätt tid till nöjd kund. Kort, koncist och enkelt. Något mer komplext i praktiken. 

För oss är kvalitet en fråga om planering. Om vi vet vad vart vi vill och hur vi ska ta oss till målet är mycket vunnet. Med noggrann projektering och bra kvalitetsplanering kan vi eliminera många källor till problem.

Kvalitetsplan

För att kunna säkerställa den höga kvalitet som vi själva eftersträvar upprättas alltid en unik kvalitetsplan för varje projekt. Planen innehåller ett stort antal punkter som vi skall förhålla oss till i fråga om kvalitet.

Vi är också noggranna med att vidarebefordra vår kvalitetspolicy och kvaliteskrav till våra underentreprenörer, leverantörer och konsulter. Det är ett ovillkorligt krav att de accepterar och arbetar enligt samma kvalitetsprinciper som vi själva.

Noggrannheten är också stor vad gäller valet av material vi använder oss av. Allt material kvalitetskontrolleras vid ankomsten för att säkerställa att det uppfyller våra krav. Material som inte klarar kraven märks upp, avvisas och skickas tillbaka till leverantören.

Kvalitetskontroll

Byggprocessernas och slutresultatets kvalitet säkerställs genom egenkontroller.