Karlstad

Consto Sverige AB/Consto AB

Besöksadress:
Kulinggatan 7
652 21 Karlstad

Telefon: 054-224 44 00

Örebro

Consto AB

Besöksadress:

Ånstagatan 4
702 32 Örebro

Telefon: 019-277 12 40

Stockholm

Consto AB

Besöksadress:
Hammarbacken 14, 5 tr
191 49 Sollentuna

Telefon växel: 08-425 00 100

 

Ledande befattningshavare

Vd/Koncernchef

Christer Lund

Christer Lund

Vd/Koncernchef
Telefon: 054-224 44 02

Vvd

Lasse Vikström

Lasse Vikström

Vvd
Telefon: 054-224 44 01

Arbetschef

Tobias Kvarth

Tobias Kvarth

Arbetschef
Telefon: 054-224 44 16

Simon Svensson

Simon Svensson

Projektutvecklingschef
Telefon: 054-224 44 05

Fredrik Essehag

Fredrik Essehag

Arbetschef
Telefon: 08-425 00 102

Martin Frohm Andersson

Martin Frohm Andersson

Arbetschef
Telefon: 054-203 33 86