Koncernen

CONSTO är en norskägd skandinavisk entreprenörskoncern med starka förgreningar i Norge och Sverige. Norska moderbolaget CONSTO AS etaberades i Tromsö hösten 2006. Genom successiva etableringar och förvärv har verksamheten därefter, med god lönsamhet, på kort tid expanderat i snabb takt. 2016 omsattes ca 4,0 miljarder nkr. Koncernen hade vid samma tidpunkt 720 medarbetare.

Consto i Norge

Under en knapp tioårsperiod har CONSTO etablerat producerande enheter över hela Norge.

  • Sør-Vestlandet: Kristiansand och Stavanger
  • Østlandet: Oslo, Årnes och Kløfta
  • Vestlandet: Bergen, Ålesund och Molde
  • Midt-Norge: Surnadal och Trondheim
  • Nord-Norge: Mo i Rana, Harstad, Narvik, Bodø, Tromsø, Narvik, Bodø, Hammerfest, Alta och Kirkenes.

Utöver den rena byggverksamheten finns också, genom dotterbolagen CONSTO Anlegg Øst och CONSTO Anlegg Nord, anläggningskontor i Kløfta och Tromsø.

Consto i Sverige

Den svenska verksamheten sorterar under CONSTO AB där moderbolaget CONSTO AS idag äger 85%.

CONSTO AB har sitt huvudkontor i värmländska Karlstad. För att säkra hög marknadsnärvaro finns även enheter i Stockholm och Örebro.